รายละเอียด

ในสถานการณ์ที่องค์กร ให้พนักงาน Work From Home นั่นแปลว่าคุณได้ให้ข้อมูลความลับขององค์กรติดไปกับอุปกรณ์การทำงาน เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ้ค ของพวกเขาไปด้วย ซึ่งโดยปกติแล้วเมื่อทำงานที่บริษัท ุคุณสามารถเฝ้าคอยระวังภัยไซเบอร์ได้ด้วย technology เช่น การบล็อคบาง ip หรือ ติดตั้ง firewall

แต่กลับกันเมื่อเราจำเป็นต้องมีการทำงานที่บ้าน ย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์มากขึ้น เพราะ องค์กรไม่สามารถใช้เทคโนโลยีในการป้องกันภัยคุกคามได้ 100% 

องค์กรจึงจำเป็นที่จะต้องทำ Security Awareness Training ซึ่งโดยปกติแล้วทุกองค์จะมีการจัดอยู่แล้วทุก แต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ ที่ไม่สามารถทำอะไรแบบเดิมๆได้ 

ผมอยากเสนอแนวทางและโซลูชั่นในการจัด Security Awareness Training แบบใหม่ ที่ทั้งสนุกสนานและได้ความรู้ไปด้วย นั่นคือ การสร้าง Security Awareness Training แบบ Edutainment และ Content Subscription ที่จะเป็นการสร้างความตระหนักรู้ทางด้านไซเบอร์ในรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิผลและสร้างความตระหนักรู้ให้พนักงานได้จริง

จุดประสงค์

การทำให้องค์กรสามารถเปลี่ยนรูปแบบการทำ Security Awareness ในรูปแบบเดิม เช่น การ training ที่บริษัท  มาเป็นการทำแบบออนไลน์ที่สามารถเรียนรู้และวัดผลได้อย่างต่อเนื่อง 

ใครเหมาะสำหรับอีเว้นท์นี้

แผนกที่สนใจในการจัด Security Awareness Training รูปแบบใหม่ในช่วง Work From Home เช่น

  • ฝ่าย IT security
  • ฝ่าย Cybersecurity
  • ฝ่าย IT Admin
  • ฝ่าย HR
  • ฝ่าย HRD

เนื้อหาในงานอีเว้นท์

สิ่งที่คุณจะได้รับ

  1. แนวทางการสร้างความตระหนักรู้ทางไซเบอร์ในรูปแบบใหม่ให้กับพนักงานในองค์กร
  2. การนำเสนอ Case study การสร้าง Security Awareness
  3. การนำเสนอ solution ด้าน Security Awareness Training ในรูปแบบ Online Edutainment และ Content Subscription

ผู้สอน

นายภัทราวุธ บุญยานุตร

นายภัทราวุธ บุญยานุตร

หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างความตระหนักด้าน
ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวลาจัดอีเว้นท์

17 สิงหาคม 2564, 10.00-11.30, ผ่านช่องทาง Zoom

Security Awareness Training อย่างไร ให้โดนใจพนักงาน

เปิดประสบการณ์กับการสัมมนาออนไลน์รูปแบบใหม่ให้พนักงานในองค์กร อัดแน่นด้วยความสนุกและความรู้

17 สิงหาคม 2564, 10.00-11.30, ผ่านช่องทาง Zoom​