Security Awareness คืออะไร ทำไมทุกองค์กรควรทำ

security awareness

เนื้อหาในบทความ

Security awareness คือ รากฐานสำคัญแห่งการสร้างความปลอดภัยภายในองค์กร พร้อมเหตุผลที่ควรทำและประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ ไขคำตอบทุกข้อสงสัยในบทความเดียว

การละเมิดความปลอดภัย ไม่ว่าจะด้วยการโจรกรรมข้อมูล หรือการโจมตีสร้างความเสียหายให้กับระบบงาน ล้วนเป็นความกังวลที่องค์กรและฝ่ายไอทีไม่ต้องการให้เกิดขึ้น การปกป้องทรัพย์สินสารสนเทศขององค์กร ให้ปลอดภัย องค์กรจำเป็นต้องมีอุปกรณ์และระบบรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ควบคู่ไปกับการทำ Security Awareness เพิ่มความรู้ด้าน Cyber Security ให้กับบุคลากรในองค์กร

Security Awareness คืออะไร

Security Awareness คือการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้บุคลากรสามารถดูแลรักษาและใช้งานทรัพยากรสารสนเทศขององค์กรได้อย่างปลอดภัย ระวัง ป้องกันภัยต่อการอาชญากรรม การโจมตี การทำลาย และความผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยคำนึง ถึงความปลอดภัยของทรัพย์สินเป็นอันดับแรก

Security awareness สำคัญอย่างไร ทำไมองค์กรต้องทำ

หลังจากที่เข้าใจแล้วว่า Security awareness คืออะไร ทีนี้เรามาสู่คำถามถัดไปว่าทำไมเราต้องสร้างความตระหนักรู้ทางด้านไซเบอร์ให้กับพนักงานทุกคน ทำแล้วจะส่งผลดีอย่างไรต่อองค์กร
 เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ‘ข้อมูล’ คือปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ หากรั่วไหลออกไปเพียงนิดเดียว อาจนำ ไปสู่ความเสียหายอย่างมหาศาลได้ ยกตัวอย่างเช่น การรั่วไหลของข้อมูลผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ คู่แข่งทางธุรกิจ ของคุณ อาจพลิกวิกฤตครั้งนี้เป็นโอกาสของพวกเขาในการนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ของคุณไปวิเคราะห์ ประเมิน ผล และสร้างผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันออกมา ทำให้คุณเสียเปรียบทางการตลาดได้

security awareness

ซึ่งสาเหตุของเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลแบบนี้ บางครั้งอาจเกิดจากช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของระบบ รักษาความปลอดภัย แต่บางครั้งก็อาจเกิดจากพฤติกรรมการทำงานที่ประมาท รู้ไม่เท่าทันภัยของ “คน” หรือ “พนักงานในองค์กร

เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น เราขอยกตัวอย่าง ผลสำรวจพฤติกรรมและช่องโหว่ผู้ใช้งาน 2020 ของ Proofpoint

ผู้ให้บริการโซลูชันด้านความปลอดภัยบนระบบอีเมลองค์กร ซึ่งพบว่าผู้ใช้งานตอบแบบสอบถาม กว่า 61% ไม่รู้จักวิธีการโจมตีของ Phishing Email และมีเพียง 31% ที่รู้จักและสามารถป้องกันตนเองจาก Ransomware ได้

และยังพบว่าผู้ใช้งาน 41% มีพฤติกรรมนำอุปกรณ์การทำงานขององค์กรไปใช้งานทำ กิจกรรมส่วนตัว, 45% ใช้งานรหัสผ่านเดียวกันทุกบัญชี และ 50% มักอนุญาตให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวใช้งานอุปกรณ์ที่มีข้อมูล สำคัญขององค์กร 

security awareness

จากตัวเลขสถิตินี้แสดงให้เห็นว่าการขาดความเข้าใจเรื่อง Cyber Security เพียงนิดเดียวของพนักงาน ก็อาจนำไปสู่ความผิดพลาดในการทำงาน หรือเสี่ยงต่อการตกเป็นเครื่องมือการโจมตีของอาชาญกรไซเบอร์ จนนำไปสู่เหตุการณ์การละเมิดความปลอดภัย การจารกรรม หรือการโจมตีต่อข้อมูลและระบบงานขององค์กร

 นี่จึงเป็นเหตุผลที่องค์กรของคุณควรจัดทำ Security Awareness  เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความรู้และความเข้าใจทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ตระหนักถึงการระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบมากขึ้น ช่วยให้องค์กรคุณมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

4 ประโยชน์เด่นที่องค์กรได้รับ จากการทำ Security Awareness

  • บุคลากรที่มีความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย สามารถใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ขององค์กรได้ถูกต้อง ปลอดภัย ป้องกันภัยคุกคามและแจ้งเหตุผิดปกติให้องค์กรสามารถยับยั้ง ความเสียหายได้ทันท่วงที

  • ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ เช่น Phishing Email, Ransomware, เว็บไซต์อันตราย โฆษณาชวนเชื่อ หรือกลอุบายต่าง ๆ จากผู้ไม่ประสงค์ดีต่อองค์กร  

  • ทรัพย์สินปลอดภัย ข้อมูลเป็นความลับ เมื่ออัตราการถูกโจมตีลดลง ความปลอดภัยของทรัพย์สิน รวมถึงข้อมูลความลับต่าง ๆ ก็เพิ่มขึ้น

  • เกิดความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย ผู้ใช้บริการและคู่ค้าทางธุรกิจจะไว้วางใจที่จะทำงานร่วมกับองค์กรของคุณมากขึ้น

ถึงตาคุณสร้างความปลอดภัยให้องค์กรแล้ว

หากคุณเป็นเจ้าของกิจการ หรือเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยด้านไอที ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณควรให้ความสำคัญกับเรื่อง Cyber Security เพื่อลดความเสี่ยงต่อภัยคุกคาม หรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการทำงานของพนักงาน เพิ่มความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการและคู่ค้าทางธุรกิจของคุณ

 หากคุณยังไม่แน่ใจว่าต้องเริ่มต้นทำ Security awareness อย่างไร เราขอแนะนำ SECAP Security Awareness Platform แพลตฟอร์มสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับบุคลากร ด้วยสื่อที่ครบทุกเนื้อหาการเสริมสร้างความปลอดภัย รู้เท่าทันระวังภัยคุกคาม พร้อมแบบประเมิน เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากบุคลากรในองค์กรคุณ

 Security Awareness ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ เรื่องสำคัญที่คุณไม่ควรมองข้าม

Share this post with your friends

บทความที่เกี่ยวข้อง

Phishing attacks

2023 Phishing Attack : เปิดโปงกลยุทธ์ฟิชชิงปี 2023 รู้ทันภัยก่อนตกเป็นเหยื่อ

อีเมลหลอกลวง ลิงก์แปลกปลอม ไฟล์แนบที่น่าสงสัย หากคุณกำลังได้รับสิ่งเหล่านี้ พึ่งระวังไว้ได้ว่า คุณอาจจะกำลังตกเป็นเหยื่อของการโจมตีทางไซเบอร์แบบหนึ่งที่เรียกว่า “ฟิชชิง (Phishing Attack)” หนึ่งในภัยภัยคุกคามไซเบอร์ที่สร้างความเสียหายมหาศาลแก่องค์กรและธุรกิจ ตามรายงาน ปี 2022 ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet Crime Complaint Centre : IC3) ของ FBI ได้รับเรื่องร้องเรียนจากบุคคลและธุรกิจต่าง ๆ  เกี่ยวกับการโจมตีทางไซเบอร์ในจำนวนที่มากเป็นประวัติการณ์ โดยมีจำนวนสูงถึง

อ่านต่อ »

10 สิ่งที่ทำให้ Cybersecurity Awareness ในองค์กรไม่มีประสิทธิภาพ​

ทำไม Cybersecurity Awareness จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กร การตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือ Cybersecurity Awareness ในองค์กรมีความสำคัญเนื่องจากช่วยปกป้องบุคคลและองค์กรจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น มัลแวร์ การโจมตีแบบฟิชชิง และข้อมูลรั่วไหล ซึ่งภัยคุกคามเหล่านี้อาจส่งผลร้ายแรง รวมถึงการสูญเสียทางการเงิน ความเสียหายต่อชื่อเสียง และการสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลธุรกิจที่ละเอียดอ่อน องค์กรสามารถลดความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของภัยคุกคามเหล่านี้ได้ด้วยการตระหนักรู้และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ดี ซึ่งหากองค์กรมีการวางแผนการตระหนักถึงความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพต้องระมัดระวังไม่ทำ 10 สิ่งดังต่อไปนี้ 10 สิ่งที่ทำให้ Cybersecurity Awareness

อ่านต่อ »

PDPA Awareness for employees Webinar

WEBINAR PDPA Awareness for employees สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยข้อมูล และ PDPA ให้กับพนักงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ on demand WATCH NOW Brought to you by : รู้หรือไม่ครับว่า พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 กำหนดให้องค์กรต้องมี การสร้างความตระหนักรู้ให้กำคนในองค์กรด้วย การปฏิบัติตาม

อ่านต่อ »

PDPA awareness Training ทำเอง หรือจ้างดีกว่า ?

เมื่อคุณเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ PDPA Awareness ในระดับหนึ่งแล้ว ตอนนี้คุณอาจกำลังวางแผน จัดทำ PDPA awareness training ให้กับพนักงานในองค์กรของคุณ แต่อย่างที่เราบอกไปในบทความ “สร้าง PDPA Awareness ในองค์กรอย่างไรให้ปัง” ว่าการทำ PDPA Awareness ให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด ต้องใช้เวลาและการย้ำเตือนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึง ความเสี่ยงต่อข้อมูลส่วนบุคคล และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้

อ่านต่อ »

ทำ PDPA Awareness ในองค์กรอย่างไรให้ปัง

เมื่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเริ่มบังคับใช้และกำหนดให้องค์กรที่มีกิจกรรมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทย ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Security) ซึ่งก็คือการ ทำ PDPA Awareness สำหรับพนักงานในองค์กร การสร้างความตระหนักรู้ด้านกฎหมาย PDPA เป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรจำเป็นต้องทำ และมุ่งเน้นสื่อสารให้พนักงานทราบถึง บทบาทหน้าที่ด้านความปลอดภัยที่องค์กรต้องปฏิบัติตามกฎหมาย รวมไปถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้นกับข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์กรเก็บรวบรวมไว้ อ่านข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความตระหนักรู้ทางด้านข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรเพิ่มเติมที่ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓  

อ่านต่อ »

PDPA Awareness for employees คืออะไร?

แนวคิด PDPA  for employees คือการสร้างความตระหนักรู้ด้านกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Awareness) และ ความตระหนักรู้ด้านภัยไซเบอร์ (Cyber Security Awareness) ให้พนักงานในองค์กรของเรา ปัจจุบันหลากหลายองค์กรมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดิจิทัลไฟล์อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือในระบบคลาวน์ออนไลน์ทั้งข้อมูลที่ได้รับมาจากพนักงานภายใน หรือภายนอกจากลูกค้า หรือคู่ค้าธุรกิจ ดังนั้นต้องมีการรักษาความปลอดภัยในทุกกระบวนการจัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล การสร้าง Security Awareness และ PDPA Awareness

อ่านต่อ »