SECAP

Security Awareness คืออะไร ทำไมทุกองค์กรควรทำ

security awareness
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เนื้อหาในบทความ

Security awareness คือ รากฐานสำคัญแห่งการสร้างความปลอดภัยภายในองค์กร พร้อมเหตุผลที่ควรทำและประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ ไขคำตอบทุกข้อสงสัยในบทความเดียว

การละเมิดความปลอดภัย ไม่ว่าจะด้วยการโจรกรรมข้อมูล หรือการโจมตีสร้างความเสียหายให้กับระบบงาน ล้วนเป็นความกังวลที่องค์กรและฝ่ายไอทีไม่ต้องการให้เกิดขึ้น การปกป้องทรัพย์สินสารสนเทศขององค์กร ให้ปลอดภัย องค์กรจำเป็นต้องมีอุปกรณ์และระบบรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ควบคู่ไปกับการทำ Security Awareness เพิ่มความรู้ด้าน Cyber Security ให้กับบุคลากรในองค์กร

Security Awareness คืออะไร

Security Awareness คือการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้บุคลากรสามารถดูแลรักษาและใช้งานทรัพยากรสารสนเทศขององค์กรได้อย่างปลอดภัย ระวัง ป้องกันภัยต่อการอาชญากรรม การโจมตี การทำลาย และความผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยคำนึง ถึงความปลอดภัยของทรัพย์สินเป็นอันดับแรก

Security awareness สำคัญอย่างไร ทำไมองค์กรต้องทำ

หลังจากที่เข้าใจแล้วว่า Security awareness คืออะไร ทีนี้เรามาสู่คำถามถัดไปว่าทำไมเราต้องสร้างความตระหนักรู้ทางด้านไซเบอร์ให้กับพนักงานทุกคน ทำแล้วจะส่งผลดีอย่างไรต่อองค์กร
 เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ‘ข้อมูล’ คือปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ หากรั่วไหลออกไปเพียงนิดเดียว อาจนำ ไปสู่ความเสียหายอย่างมหาศาลได้ ยกตัวอย่างเช่น การรั่วไหลของข้อมูลผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ คู่แข่งทางธุรกิจ ของคุณ อาจพลิกวิกฤตครั้งนี้เป็นโอกาสของพวกเขาในการนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ของคุณไปวิเคราะห์ ประเมิน ผล และสร้างผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันออกมา ทำให้คุณเสียเปรียบทางการตลาดได้

security awareness

ซึ่งสาเหตุของเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลแบบนี้ บางครั้งอาจเกิดจากช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของระบบ รักษาความปลอดภัย แต่บางครั้งก็อาจเกิดจากพฤติกรรมการทำงานที่ประมาท รู้ไม่เท่าทันภัยของ “คน” หรือ “พนักงานในองค์กร

เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น เราขอยกตัวอย่าง ผลสำรวจพฤติกรรมและช่องโหว่ผู้ใช้งาน 2020 ของ Proofpoint

ผู้ให้บริการโซลูชันด้านความปลอดภัยบนระบบอีเมลองค์กร ซึ่งพบว่าผู้ใช้งานตอบแบบสอบถาม กว่า 61% ไม่รู้จักวิธีการโจมตีของ Phishing Email และมีเพียง 31% ที่รู้จักและสามารถป้องกันตนเองจาก Ransomware ได้

และยังพบว่าผู้ใช้งาน 41% มีพฤติกรรมนำอุปกรณ์การทำงานขององค์กรไปใช้งานทำ กิจกรรมส่วนตัว, 45% ใช้งานรหัสผ่านเดียวกันทุกบัญชี และ 50% มักอนุญาตให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวใช้งานอุปกรณ์ที่มีข้อมูล สำคัญขององค์กร 

security awareness

จากตัวเลขสถิตินี้แสดงให้เห็นว่าการขาดความเข้าใจเรื่อง Cyber Security เพียงนิดเดียวของพนักงาน ก็อาจนำไปสู่ความผิดพลาดในการทำงาน หรือเสี่ยงต่อการตกเป็นเครื่องมือการโจมตีของอาชาญกรไซเบอร์ จนนำไปสู่เหตุการณ์การละเมิดความปลอดภัย การจารกรรม หรือการโจมตีต่อข้อมูลและระบบงานขององค์กร

 นี่จึงเป็นเหตุผลที่องค์กรของคุณควรจัดทำ Security Awareness  เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความรู้และความเข้าใจทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ตระหนักถึงการระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบมากขึ้น ช่วยให้องค์กรคุณมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

4 ประโยชน์เด่นที่องค์กรได้รับ จากการทำ Security Awareness

  • บุคลากรที่มีความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย สามารถใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ขององค์กรได้ถูกต้อง ปลอดภัย ป้องกันภัยคุกคามและแจ้งเหตุผิดปกติให้องค์กรสามารถยับยั้ง ความเสียหายได้ทันท่วงที

  • ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ เช่น Phishing Email, Ransomware, เว็บไซต์อันตราย โฆษณาชวนเชื่อ หรือกลอุบายต่าง ๆ จากผู้ไม่ประสงค์ดีต่อองค์กร  

  • ทรัพย์สินปลอดภัย ข้อมูลเป็นความลับ เมื่ออัตราการถูกโจมตีลดลง ความปลอดภัยของทรัพย์สิน รวมถึงข้อมูลความลับต่าง ๆ ก็เพิ่มขึ้น

  • เกิดความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย ผู้ใช้บริการและคู่ค้าทางธุรกิจจะไว้วางใจที่จะทำงานร่วมกับองค์กรของคุณมากขึ้น

ถึงตาคุณสร้างความปลอดภัยให้องค์กรแล้ว

หากคุณเป็นเจ้าของกิจการ หรือเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยด้านไอที ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณควรให้ความสำคัญกับเรื่อง Cyber Security เพื่อลดความเสี่ยงต่อภัยคุกคาม หรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการทำงานของพนักงาน เพิ่มความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการและคู่ค้าทางธุรกิจของคุณ

 หากคุณยังไม่แน่ใจว่าต้องเริ่มต้นทำ Security awareness อย่างไร เราขอแนะนำ SECAP Security Awareness Platform แพลตฟอร์มสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับบุคลากร ด้วยสื่อที่ครบทุกเนื้อหาการเสริมสร้างความปลอดภัย รู้เท่าทันระวังภัยคุกคาม พร้อมแบบประเมิน เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากบุคลากรในองค์กรคุณ

 Security Awareness ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ เรื่องสำคัญที่คุณไม่ควรมองข้าม

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

บทความที่เกี่ยวข้อง

ภัยคุกคามทางไซเบอร์

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 2021 สิ่งที่องค์กรต้องระวัง เมื่อพนักงาน Work From Home

ในปี 2021การทำงานแบบ Work From Home กลับมีสถิติภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพิ่มสูงขึ้น เมื่อกิจกรรมหลักของพนักงานอยู่บนโลกออนไลน์ องค์กรต้องป้องกัน

อ่านต่อ »
security awareness

Security Awareness คืออะไร ทำไมทุกองค์กรควรทำ

Security awareness คือ รากฐานสำคัญแห่งการสร้างความปลอดภัยภายในองค์กร พร้อมเหตุผลที่ควรทำและประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ ไขคำตอบทุกข้อสงสัยในบทความเดียว

อ่านต่อ »