YOUR

ORGANIZATION'S DATA

PROVIDES THE BEST

CYBERSECURITY

AWARENESS PROGRAM

YOUR

ORGANIZATION'S DATA

PROVIDES THE BEST

CYBERSECURITY

AWARENESS PROGRAM

THEY ARE BEING TARGETED

การโจมตีทางไซเบอร์มาที่องค์กรต่าง ๆ นอกจากการเจาะมาที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว“คน” หรือผู้ใช้งานในองค์กรก็เป็นช่องทางที่อาชญากรไซเบอร์ใช้เป็นช่องทางการโจมตี สร้างความเสียหายได้มากอีกช่องทางหนึ่ง เช่นการโจมตีในรูปแบบ Phishing Email หรือ Malware ต่าง ๆ เป็นต้น ทุกองค์กรควรมีการสร้างความรู้ด้านภัยไซเบอร์ และความเข้าใจด้านนโยบายการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับผู้ใช้งานทุกคน เผื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อและลดความเสี่ยงการสูญเสียข้อมูลสำคัญความมั่นคงของระบบงานและชื่อเสียงขององค์กร

WHAT WE FOCUS ?

เราให้ความสำคัญกับการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ใช้งานเทคโนโลยีในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่มุ่งเป้ามาที่ “คน” โดยยึดหลักการทำงาน 3 ขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง

ENGAGE

การสื่อสารเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม ของคนในองค์กร ด้วยสื่อ MALTIMEDIA ที่มีเนื้อหากระชับ และรูปแบบที่ดึงดูด ง่ายต่อการเข้าใจและจดจำ KEY MESSAGE

EDUCATE

การเรียนรู้แบบ MICRO-LEARNING ที่แตกองค์ความรู้ออกเป็นหัวข้อย่อย ที่ตรงประเด็น ใช้เวลาสั้น ๆ มีความถี่ สม่ำเสมอ และใช้หลากหลายช่องทางในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็น email, portal หรือ e-learning

MEASURE

การวิเคราะห์ผลจากการทำแบบ ทดสอบเพื่อทราบถึงระดับความเข้าใจ และการวัดพฤติกรรมการใช้งานที่เป็น ความเสี่ยงโดยการทดสอบ PHISHING SIMULATION

WHAT WE ARE

SECAP: SEcurity Awareness Platform

เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณสามารถวางแผน บริหารจัดการการสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (Security Awareness) ให้กับทุกคนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แพลทฟอร์มที่มาพร้อมกิจกรรมสร้างความรู้ที่เข้าในง่าย เช่น INFOGRAPHIC, ANIMATION, INTERACTIVE GAME ที่จะสร้างการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งสามารถวัดผลจากการทดสอบความรู้และพฤติกรรม ให้คุณได้เห็นภาพรวมการพัฒนาความสามารถด้านการป้องกันภัยไซเบอร์ขององค์กรได้ตลอดเวลา

ALL ACTIVITIES IN ONE PLACE

ALL ACTIVITIES IN ONE PLACE

เรามีเครื่องมือในการสื่อสาร และการวัดผล ให้คุณเลือกใช้ มากกว่า 200 ชิ้น ใน SECAP Platform

INFOGRAPHIC

เป็นการอธิบายข้อมูลต่าง ๆ ให้ออกมาในรูปแบบภาพกราฟิกที่สวยงามและเข้าใจง่าย ใช้เวลาทำความเข้าใจน้อย

ANIMATION

สื่อภาพเคลื่อนไหวที่บอกเล่าเรื่องราวและข้อมูลด้าน security ผ่านภาพกราฟิกอย่างสร้างสรรค์ ทำให้เกิดความสนุก เพลิดเพลินในการสร้างความตระหนักรู้

E-LEARNING

ระบบการเรียนรู้ผ่านคลาวด์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และวัดผลได้จริง ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ทั้งความสะดวก และครบครันของเนื้อหา

TRAINING

การจัดอบรมที่สร้างสรรค์ออกมาในหลากหลายรูปแบบ เช่น สัมมนา, IT Security Day พร้อมความสนุกและกิจกรรมให้ความรู้มากมาย

PHISHING SIMULATION

เป็นการสร้างสถานการณ์จำลองของการโจมตีในรูปแบบอีเมลหลอกลวง เพื่อวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรับมือภัยคุกคามในองค์กร

INTERACTIVE GAME

เกมที่สร้างสรรค์ทำให้ผู้เล่นได้เรียนรู้เนื้อหาด้าน security ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเพลิดเพลิน

INFOGRAPHIC

เป็นการอธิบายข้อมูลต่าง ๆ ให้ออกมาในรูปแบบภาพกราฟิกที่สวยงามและเข้าใจง่าย ใช้เวลาทำความเข้าใจน้อย

ANIMATION

สื่อภาพเคลื่อนไหวที่บอกเล่าเรื่องราวและข้อมูลด้าน security ผ่านภาพกราฟิกอย่างสร้างสรรค์ ทำให้เกิดความสนุก เพลิดเพลินในการสร้างความตระหนักรู้

E-LEARNING

ระบบการเรียนรู้ผ่านคลาวด์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และวัดผลได้จริง ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ทั้งความสะดวก และครบครันของเนื้อหา

TRAINING

การจัดอบรมที่สร้างสรรค์ออกมาในหลากหลายรูปแบบ เช่น สัมมนา, IT Security Day พร้อมความสนุกและกิจกรรมให้ความรู้มากมาย

PHISHING SIMULATION

เป็นการสร้างสถานการณ์จำลองของการโจมตีในรูปแบบอีเมลหลอกลวง เพื่อวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรับมือภัยคุกคามในองค์กร

INTERACTIVE GAME

เกมที่สร้างสรรค์ทำให้ผู้เล่นได้เรียนรู้เนื้อหาด้าน security ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเพลิดเพลิน

เปลี่ยนการสื่อสารของคุณให้น่าสนใจมากขึ้น
ด้วย INFOGRAPHIC

และ 2D ANIMATION

Upgrade Your Organization's Knowledge Now!!!!

Upgrade Your Organization's
Knowledge Now!!!!