PDPA awareness Training ทำเอง หรือจ้างดีกว่า ?

Blog-05-should-you-oursource-or-do-it-yourself-for-pdpa-awareness

เนื้อหาในบทความ

เมื่อคุณเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ PDPA Awareness ในระดับหนึ่งแล้ว ตอนนี้คุณอาจกำลังวางแผน จัดทำ PDPA awareness training ให้กับพนักงานในองค์กรของคุณ

แต่อย่างที่เราบอกไปในบทความ “สร้าง PDPA Awareness ในองค์กรอย่างไรให้ปัง” ว่าการทำ PDPA Awareness ให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด ต้องใช้เวลาและการย้ำเตือนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึง ความเสี่ยงต่อข้อมูลส่วนบุคคล และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ ปลอดภัยจนกลายเป็นวัฒนธรรมในองค์กร เราจึงแนะนำให้องค์กรคุณทำ PDPA Awareness ด้วยระบบ E-Learning เพื่อให้องค์กรสามารถสื่อสารเนื้อหาความรู้ได้สม่ำเสมอ และพนักงานก็สามารถจัดสรรเวลาในการเรียนด้วยตัวเองได้เต็มเวลา หรือย้อนกลับมาเรียน ซ้ำทบทวนความเข้าใจตนเองอีกครั้ง โดยไม่กระทบหน้าที่ภาระงานของพนักงานแต่ละคน

แล้วแบบนี้ คุณควรจัดทำ PDPA Awareness ด้วยตัวเอง หรือควรจ้าง Outsource ที่มีความเชี่ยวชาญ PDPA โดยเฉพาะเข้ามาช่วยดูแล บทความนี้จะช่วยคุณหาคำตอบเองค่ะ

ถ้าองค์กรทำ PDPA awareness training ด้วยตัวเอง

การทำ PDPA Awareness ด้วยตัวดี จะเป็นผลดีต่อองค์กรคุณตรงที่ว่าคุณรู้จักองค์กรตัวเองดีกว่าใคร เนื่องจากคุณรู้เหตุผลความจำเป็นที่องค์กรต้องเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล, รู้กฎระเบียบข้อปฎิบัติในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล, รู้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์กรเก็บไว้เสี่ยงต่อการถูกละเมิดอย่างไร และรู้ว่าพนักงานในองค์กรมีพฤติกรรมการทำงานต่อข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างไร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับพนักงานได้อย่างตรงไปตรงมา

แต่ความยากของการทำ PDPA awareness training   ด้วยตัวเอง คือ

  • คุณต้องมั่นใจว่าตัวเองมีความเชี่ยวชาญครอบคลุมทุกเรื่องเกี่ยวกับ PDPA และ Cyber Security

  • ทีมของคุณต้องรอบรู้ทุกอย่างและสามารถทำหลาย ๆ พร้อมกันได้ เช่น จัดทำสื่อการเรียนการสอน, ทำสไลด์, ทำกราฟิก, ดูแลระบบหลังบ้านต่าง ๆ รวมไปถึงสื่อสารประชาสัมพันธ์กับพนักงานทั้งองค์กร

  • คุณต้องมีโซลูชันประเมินวัดความรู้ ความเข้าใจของพนักงานต่อกฎหมาย PDPA และแนวทางปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งก่อนและหลังฝึกอบรม เพื่อให้รู้ว่าองค์กรรู้ถึงปัญหาความเสี่ยงและต้องเน้นย้ำความรู้เรื่องไหนเป็นพิเศษ เช่น ก่อนอบรม พนักงานใช้เบอร์มือถือเป็นรหัสผ่าน แต่เมื่ออบรมเรื่องการสร้างรหัสผ่านแล้ว พนักงานมีการเปลี่ยนให้รหัสผ่านยากและซับซ้อนมากขึ้น

  • คุณต้องมีโซลูชันประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้คุณมองเห็นปัญหา และรู้ว่าต้องสื่อสารเรื่องใดเป็นพิเศษ เพื่ออุดช่องโหว่เหล่านั้น เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลมักหลุดจากการตกเป็นเหยื่ออีเมลหลอกลวง หรือคอมพิวเตอร์ติดมัลแวร์ เป็นต้น

  • คุณต้องมีทีมเชี่ยวชาญจัดทำสื่อที่สามารถอธิบายถึงเหตุผล ความสำคัญ ความเสี่ยง และวิธีการป้องกันเป็นสเต็ปให้พนักงานเข้าใจ PDPA และ Cyber Security ได้เร็วและแม่นยำที่สุด

  • คุมงบประมาณได้ยาก เนื่องจากคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายซื้อโซลูชันที่คุณจำเป็นต้องใช้ใน การอบรม แม้ว่าคุณจะใช้โซลูชันเหล่านั้นเพียง 1 – 2 ครั้งต่อปีก็ตาม

จ้าง Outsource ผู้เชี่ยวชาญ PDPA awareness training ดีต่อองค์กรอย่างไร ?

คุณสามารถคุมงบประมาณในการจัดอบรม PDPA Awareness ได้ และไม่ต้องกังวลเรื่องการบริหารจัดการ คน หรือโซลูชันต่าง ๆ เพราะบริษัท Outsource จะรับหน้าที่ดูแลงานทั้งหมดในการจัดอบรม PDPA Awareness ทุกกระบวนการ พร้อมทั้งบริหารคนในการทำงานแต่ละด้าน คุณเพียงแค่บอกเป้าหมาย ความต้องการและรอดูผลลัพธ์

องค์กรของคุณจะได้ทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้าน PDPA และ Cyber Security พร้อมกับได้ทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการทำ PDPA Awareness เข้ามาช่วยองค์กรจัดสรรวางแผนให้ผ่านไปอย่างราบรื่น

ตั้งแต่ช่วยวางแผนช่วงเวลาในการอบรมที่เหมาะสม, ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลส่วนบุคคล ที่องค์กรเก็บไว้, จัดสรรเนื้อหาสาระสำคัญที่จำเป็นต้องสื่อสารกับพนักงาน, จัดทำสื่ออธิบายที่มีเนื้อหาครบ จบ ครอบคลุมทุกเนื้อหาสำคัญ ตลอดจนช่วยวัดประเมินความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังอบรมของพนักงาน สรุปเป็นผลรายงานให้องค์กรเก็บเป็นหลักฐานยืนยันว่าองค์กรมีการจัดทำ PDPA Awareness ตามข้อกำหนดของกฎหมาย PDPA เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคุณจะเลือกทำ PDPA Awareness ด้วยตัวเอง หรือจ้าง Outsource ที่มีความเชี่ยวชาญ เข้ามาช่วยดูแล ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา คือ ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน PDPA และ Cyber Security หากในองค์กรของคุณมีผู้เชี่ยวชาญ และมีเวลาในการเตรียมการจัดทำสื่อต่าง ๆ มากพอ คุณก็สามารถ ทำเองได้

แต่หากคุณยังไม่พร้อม คุณก็ควรเลือกบริษัท Outsource ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน PDPA และ Cyber Security เพื่อแบ่งเบาภาระงาน ประหยัดเวลาในการดำเนินงาน  และประหยัดงบประมาณในการจัดอบรม ช่วยให้คุณสามารถโฟกัสแผนงานอื่นที่องค์กร

ช่วงเวลาสำคัญที่องค์กรต้องเตรียมระบบ และจัดทำ PDPA Awareness ให้กับพนักงานให้ทันเวลาที่ PDPA มีผลบังคับใช้ใน 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นี้ เราขอแนะนำ P-CAP หรือ Privacy & Cybersecurity Platform ระบบการเรียนการสอนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) และ Cyber Security อย่างรอบด้าน

  • ในรูปแบบสื่อการเรียน Animation 2D ที่ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ตลอดทั้งปี
  • มีการทำแบบทดสอบก่อน – หลังเรียนประเมินความเข้าใจของผู้เรียน
  • พร้อมกับทำ Phishing simulation ทดสอบการถูกโจมตีด้วยอีเมลหลอกลวงเลียนแบบสถานการณ์จริง
  • และการสรุปผล รายงานวิเคราะห์ สถิติต่าง ๆ ในรูปแบบ Dashboard ให้ฝ่ายไอทีหรือฝ่ายทรัพยากรขององค์กรสามารถเก็บข้อมูลเป็นหลักฐานได้